Aralova , M. A. “KREDIT-MODUL TIZIMIGA O‘TISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”. Innovative Development in Educational Activities, vol. 3, no. 2, Jan. 2024, pp. 48-52, https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2100.