[1]
S. G. qizi Norqulova, “INKLUZIV TA’LIM JARAYONIDA ADAPTIV O‘QUV MUHITINI SAMARALI TASHKIL ETISH”, IDEA, vol. 3, no. 2, pp. 192–202, Jan. 2024.