Aralova , Maxsuma Abdurahmonovna. 2024. “KREDIT-MODUL TIZIMIGA O‘TISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”. Innovative Development in Educational Activities 3 (2):48-52. https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2100.