Gaffarov , L. X., & Sa’dullayev , T. A. o‘g‘li. (2024). INTERAKTIV XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING MAQSAD VAZIFALARI. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 40–43. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2098