[1]
Norqulova , S.G. qizi 2024. INKLUZIV TA’LIM JARAYONIDA ADAPTIV O‘QUV MUHITINI SAMARALI TASHKIL ETISH. Innovative Development in Educational Activities. 3, 2 (Jan. 2024), 192–202.