INKLUZIV TA’LIM JARAYONIDA ADAPTIV O‘QUV MUHITINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Authors

  • Soraxon Gulmurod qizi Norqulova A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, Sirtqi bo‘lim, “Pedagogika-psixologiya va musiqa yo‘nalishlarida masofaviy ta’lim” kafedrasi o‘qituvchisi

Keywords:

inklyuziv ta’lim, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, inklyuziv model, tuzatuvchi ta’lim, integratsiyalashgan ta’lim, uyda ta’lim.

Abstract

Maqolada kichik yoshdagi o‘quvchilar uchun inklyuziv ta’limni rivojlantirishning tarixiy bosqichlari ko‘rsatilgan, rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitishning turli modellari muhokama qilinadi. Bolaning ta’lim jarayoniga qo‘shilish darajasiga ko‘ra, integratsiya va inklyuziyaning har xil turlari taklif etiladi. Sog‘lig‘ida muammolari bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’limning ahamiyati ochib berilgan, inklyuzivlikning imkoniyatlari va afzalliklari tavsiflangan. Maqolada umumta’lim maktabida kichik maktab o‘quvchilarini inklyuziv ta’limning afzalliklarini asoslab berilgan.

References

Alekhina, S.V. Inklyuziv ta’lim/ S.V. Alekhina, N.Ya. Semago, A.K. Fadina. - 1-son. - M.: Maktab kitobi, 2010. - 195 b.

Andreev, V.N. Nogiron bolalarning masofaviy ta’limi: xorijiy tajriba / B.N. Andreev. - Tula: A.I. nomidagi TDPU nashriyoti. L.N. Tolstoy, 2010. - 57 b.

Belenkova L.Yu. Nogiron bolalarni tarbiyalashda innovatsion yondashuvlar: integratsiyadan inklyuziyagacha / L.Yu. Belenkova // Ta’lim integratsiyasi. - 2011. - 1-son. - S. 97-102.

Borisova, N.V. Inklyuziv ta’lim: asosiy tushunchalar / N.V. Borisov,

C.A. Prushinskiy. - M .: Vladimir: Transit X, 2009. - 254 p.

Vedixova, D.S. Rossiyada inklyuziv ta’limni rivojlantirish [Matn] / D.S. Vedixova // Dog‘iston davlat pedagogika universiteti materiallari. - 2011. - No 2. - S. 69-74.

Ekjanova, E.A. Integratsiyalashgan ta’lim asoslari: darslik. universitetlar uchun nafaqa / E.A. Ek-janova. - M .: Bustard, 2008. - 196 b.

S.G.Norqulova. - Inkluziv ta’limni tashkil etishning huquqiy-me’yoriy asoslari. “Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbiqlari, muammolari va yechimlari” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 05.10.2022-yil

Abdunazarov, A. (2020). Имконияти чекланган болаларнинг ижтимоий мослашувини ўрганишнинг инновацион усуллари. Архив Научных Публикаций JSPI.

Abdunazarov, A. (2022). ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА СОҒЛОМ МУХИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(1).

Abdunazarov, A. O. (2022). CHARACTERISTICS AND COMPARATIVE FEATURES OF SOCIALIZATION OF HEALTHY AND MENTALLY DISABLED CHILDREN AND METHODS OF STUDYING THEM. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(3), 1-12.

Abdunazarov, A. O. (2021). AQLI ZAIF BOLALARNI IJTIMOIY HAYOTGA TAYYORLASHNING USTUVOR YO ‘NALISHLARI. Academic research in educational sciences, 2(12), 670-678.

Abdunazarov, A., & Abdunazaro, A. (2020). Экологик таълим-тарбия ва ташвиқот. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-12.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Norqulova , S. G. qizi. (2024). INKLUZIV TA’LIM JARAYONIDA ADAPTIV O‘QUV MUHITINI SAMARALI TASHKIL ETISH. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 192–202. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2124