HAYOT SUG‘URTA KOMPANIYALARI FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL QILISH

Authors

  • Dilnoza Yusuf qizi Toshpo‘latova O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Keywords:

sug‘urta kompaniyalari, hayotni sug‘urtalash dasturlari, aholini ijtimoiy himoya qilish, yalpi ichki mahsulot, hayot sug‘urtasi, bonuslar, manfaatlarini sug‘urta qilish.

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlan-tirish, milliy sug‘urta bozorini yanada isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash, hayot sug‘urtasi xizmatlarining talab yuqori bo‘lgan yangi turlarini joriy etish, iste’molchilarning sug‘urta bozoriga bo‘lgan ishonchini oshirish kunning eng dolzarb masalasi bo‘lgan bir paytda hayot sug‘urtasining rivojlanishiga bir qancha omillarning salbiy ta’siri mamlakatimizdagi real voqelikni va unga xos xususiyatlarni hamda ilg‘or xorij tajribasini hisobga olgan holda hayotni sug‘urtalash sohasida innavatsion mexanizmni ishlab chiqish va joriy etishga yo‘naltirilgan tegishli ishlarni amalga oshirish yo‘llari haqida so‘z boradi. Shuningdek, ushbu soha bo‘yicha mavjud muammo va kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etishda taklif va tavsiyalar berilgan.

References

Besnik Zekaj “Marketing in Insurance Industry, Marketing Functions in Insurance Industry” maqolasi May-August 2016.

N.Jumaev. “O‘zbekistonning reytinglardagi o‘rni nima uchun kerak?” ,“xalq so‘zi” gazetasi.

“Sug‘urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug‘urtasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori

O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2020 yil 19 martdagi “Korona virusga qarshi choralar va global inqiroz huquqlarini nazorat qilish tarmoqlariga salbiyni yumshatish birinchi navbatdagi choratadbirlar”gi PF-5969-sonli farmoni

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sug‘urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug‘urtasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5265-qarori

Каракулова И. «Фонди гарантирования виплат за договорами страхования жизни»: зарубежный доход // Экономика 133/2012. п. 48

Averchenko O.D. The guarantee scheme of mutual exchange in the strakovo sectori bankovskoy sphere // Financial Journal. No. 4 2016. p. 110

Полчанов А.Ю. Проблемы и перспективы инвестиционного анализа страховых компаний в Украине // Финансы и кредит. № 16 (592) 2014. с. 54

Черняховский В. Международный опыт защиты страхователей путем создания общих гарантийных фондов // Финансовые услуги. № 4 (100) 2013. с. 9

Финогенова Ю.Ю. Схема гарантирования как инструмент защиты прав страхователей жизни и здоровья в Германии и США // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) № 3 (12), 2015. с. 98

Baratov, R. U. (2019). INTEGRATION OF A SCIENCE, FORMATION, AND MANUFACTURE IN THE COURSE OF PROFESSIONAL TRAINING. In

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 51-54).

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Toshpo‘latova , D. Y. qizi. (2024). HAYOT SUG‘URTA KOMPANIYALARI FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL QILISH. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 180–191. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2123