BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH

Authors

  • Murod Namazovich Mirzayev Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o‘qituvchi
  • Buta Oralovich Xushvaktov Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o‘qituvchi

Keywords:

flokulyantlar, biofiltr, aerotenk – tindirgich va tinitgich inshooti, kolonna, oksidlanish, kislorod, massa almashinish, mineral moddalar, faol gil va cho‘kma zichlagich (flocculants, biofilter, aerotenk – clarifier and clarifier facility, column, oxidation, oxygen, mass exchange, minerals, active clay and precipitate compactor).

Abstract

Ixcham qurilmalar yordamida shahar oqova suvini tozalashda flokulyantlarni qo‘llash natijasida tozalash samarasi yuqori va qoldiq muallaq moddalar miqdorining juda kamligi aniqlandi. Biofiltrni ostki qismida o‘rnatilgan kolonnalar yordamida sarflanadigan kislorod miqdori kamaytirish quyidagicha: massa almashinish xususiyati va chidamliligi yuqoriligi, ifloslaydigan moddalarning oksidlanishi va energiya xarajati past, aerotenk – tindirgichlarning tozalash samarasi yuqoriligini bu biz taklif qilayotgan ixcham qurilmada ko‘rish mumkin.

References

Колесникова Н.В. Патент RU 2220915. Установка для биохими¬ческой очистки сточных вод. С02 F3/00, 3/02, 10.01.2004 г. Бюл. № 1.

Серпокрылов Н.С., Вильсон Е.В., Колесников В.П., Селезнев В.В., Куличкова Л.Ю. Технология комбинированной очистки сточ¬ных вод. Ж – л Водоснабжение и санитарная техника.

Buta Oralovich Xushvaqtov. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHO‘KMALARGA ISHLOV BERISH. Innovative Development in Educational Activities, 2(4), 24–27. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/765.

Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. Interpretation and Researches, 1(16). извлечено от http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1465.

Oralovich, B., & Zokirov, M. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. Interpretation and Researches, 1(17). извлечено от http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1490.

Xushvaktov , B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA рН MUHITINING TA’SIRI. Innovative Development in Educational Activities, 2(15), 86–90. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582.

Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G‘ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. Innovative development in educational activities, 2(18), 202–206. https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971.

Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. (2023). FLOKULYANTLARNI QO‘LLAB CHINNI ISHLAB CHIQARISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. Interpretation and Researches, 1(18). извлечено от http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1519.

Xushvaqtov, B., Mirzayev, M., & Asadullayev, F. (2023). SANOAT KORXONASI OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASH. Interpretation and Researches, 1(8). 361-366 извлечено от http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/570.

Oralovich, B., & Namazovich, M. (2023). XROM (III) DAN IBORAT SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH. "Science Shine" International Scientific Journal, 7(1). Retrieved from http://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/101.

Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. Innovative development in educational activities, 2(24), 396–400. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445385.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 157–161. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2118