AXBOROT OQIMI JADALLASHUVINING YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY QIYOFASIGA TA’SIRI VA MUAMMOLAR

Authors

  • Ulug‘bek Bahodir o‘g‘li Vaxobov Jizzax davlat pedagogika universiteti “Falsafa, tarbiya va huquq ta’limi” kafedrasi o‘qituvchisi

Keywords:

Axborot, axborot oqimi, axborot xurujlari, axloq, axloqiy qadriyat, “Elektron hukumat”, ma’naviy-axloqiy qiyofa.

Abstract

XXI asr tom ma’noda axborot inqilobi asri deb nom oldi. Buning asosini axborot uzatishdagi tezlik va mo‘jaz texnologiyalar rivoji tashkil qilmoqda. Axborot inson va jamiyat ma’naviyatini yo tanazul sari yetaklaydi yoki, uni o‘zgartirib, to‘ldirib yuksaltiradi. Ijtimoiy-axloqiy turmush asosida axloq yotadi, ya’ni u ijtimoiy-axloqiy tajribani harakatlantiradi. Axborotlarning ko‘payishi yoshlarda ma’naviyat va axloqqa oid muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Bu esa axborot va axloqiy munosabatlarni tizimli yo‘lga qo‘yishni taqozo etadi. Maqolada yuqorida tilga olingan muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha fikr-mulohazalar hamda takliflar berib o‘tilgan.

References

Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –Jild 1. –Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. B. 86.

Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –Jild 1. –Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. B. 461.

Karimov I.A. Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2015. B. 225.

Davronov Z. Ilmiy ijod metodologiyasi. –Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007. B.180.

Ochildiyev A. Mafkuraviy tahdidlar va g‘oyaviy tarbiyaning dolzarb masalalari// Ma’naviyat va diniy yetuklik – davr talabi/ to‘plovchilar Ismoilov Z., Shojalilov J. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2009, 444-bet. B.381-382.

Primov B. Diss. Axborot oqimi jadallashuvining yoshlar ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga ta’siri (Ijtimoiy-falsafiy tahlil). T. 2020. B. 70-71.

Primov B. Diss. Axborot oqimi jadallashuvining yoshlar ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga ta’siri (Ijtimoiy-falsafiy tahlil). T. 2020. B. 30.

O‘zbekiston Respublikasi “Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida” Qonuni. 2017-yil 8-sentyabr. O‘RQ-444-son.

O‘zbekiston Respublikasi “Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida” Qonuni. 2017-yil 8-sentyabr. O‘RQ-444-son.

Винер Н. Кибернетика. М. 1968, –С, 166.

Кирченко О.Н. Информационные аспекты компъютеризации. Москва, 1989. –С.8.

Окинавская Хартия. Хартия глобалъного информацнного обшество // Дипломатический вестник, –Москва, 2000, № 8. –С. 51-56.

Чернов А.А. Становление глобалъного информационного обшества: проблемы и перспективы. –Москва: Издателъскоторговая корпорация “Дашков и К”, 2003. С.13.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Vaxobov , U. B. o‘g‘li. (2024). AXBOROT OQIMI JADALLASHUVINING YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY QIYOFASIGA TA’SIRI VA MUAMMOLAR. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 141–146. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2115