KREDIT-MODUL TIZIMIGA O‘TISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Authors

  • Maxsuma Abdurahmonovna Aralova Nizomiy nomidagi TDPU uzluksiz ta’lim tizimi muassasalariga metodik xizmat koʻrsatish boʻlimi uslubchisi

Keywords:

ta’lim, kredit, modul, jarayon, baholash, salohiyat, toʻlov-kontrakt, konvertatsiya, reyting, mustaqil ta’lim, fan dasturi.

Abstract

Mazkur maqolada kredit-modul tizimi, uning yuzaga kelish va rivojlanish bosqichlari, oʻziga xos xususiyatlari, ahamiyati, imkoniyatlari va afzalliklari hamda ushbu tizimning Oʻzbekiston oliy ta’lim tizimida joriy etilishining alohida jihatlari haqidagi fikrlar bayon etilgan.

References

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.

O‘zbekiston respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-son qarori.

Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, TKTI, 2020. – 120-bet.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Aralova , M. A. (2024). KREDIT-MODUL TIZIMIGA O‘TISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 48–52. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2100