SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Authors

  • U.S Saksonov “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Keywords:

suv, resurs, gidrogel, iqlim, kristal, nam, ekin, sug‘orish.

Abstract

Ushbu maqolada suv resurslarining bugungi kundagi ahamiyati global iqlim o‘zgarishi natijasida suv tanqisligi kuzatilyotganligi haqida ma’lumotlar keltirigan. Shu bilan birga suv tejovchi texnologiyalaring bugungi kunda suv resurslarini iqtisod qilishdagi o‘rni hamda nam saqlovchi gidrogel kristali haqida yozilgan.

References

Sattorovich, S. U. (2022). KUZGI BOSHOQLI DON EKINLARIGA RESURS TEJAMKOR SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

Saksonov, U. S. (2022, July). APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN WINTER WHEAT CULTIVATION. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 4, pp. 8-11).

Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). IRRIGATION OF GOOSE BY WATER-SAVING METHOD.

Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

Muxamadxan, K., Umid, J., Zayniddin, K., & Umidjon, S. (2018). Reduction of mineralization of collector-drainage water by the biological method and use of them in the irrigated agriculture. European science review, 1(11-12), 55-57.

Muradov, O., Kattayev, B., Saylixanova, M., & Polvonov, D. (2019). UZBEKISTAN INTENSIVE TECHNOLOGIES OF DRIP IRRIGATION EFFICIENCY. In Приоритеты мировой науки: новые подходы и актуальные исследования (pp. 55-59).

Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG ‘DOYNI SUG ‘ORISH MUDDATLARI VA ME ‘YORLARINI ILMIY ASOSLASH. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (6).

Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEXNIKASI. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (6).

Саксонов, У. С. (2022). АКТУАЛЬНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА. Scientific progress, 3(2), 1004-1009.

Saksonov, U. S. (2022, July). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE IRRIGATION TECHNOLOGIES. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 2, pp. 125-129).

Jurayev, A. K., Jurayev, U. A., Atamurodov, B. N., Sobirov, K. S., & Najmiddinov, M. M. (2022). SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPORTANCE OF EFFICIENT USE OF WATER IN IRRIGATED LAND.

MURADOV, O., KATTAYEV, B., & SAYLIXANOVA, M. Sprinkler Irrigation Equipment and Types of Them. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(05), 45-47.

Downloads

Published

2022-09-10

How to Cite

Saksonov , U. (2022). SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 1(1), 110–113. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/646