O‘QUVCHILARDA TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI BADIIY IDROK ETISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. TASVIRIY SAN’AT ORQALI ULARNI ESTETIK TARBIYALASH.

Authors

  • Nigora Najmiddin qizi Ibragimova Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika Instituti magistranti

Keywords:

Estetik, ijodiy tasavvur, badiiy did, estetik hissiyot, badiiy tarbiya, ma’naviy zavq, ijodiy tafakkur, rang birikmalari, klassifikatsiyalash, ko‘z xotirasi, realistik rasm, dizayn, badiiy bezash.

Abstract

Maqolada o‘quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashda tasviriy san’at faning va o‘qituvchining o‘rni, maktabda o‘qitiladigan tas’viriy san’at o‘quv fanining maqsad-vazifasi - mazmun-mohiyatiga ko‘ra turlari, tasviriy san’at o‘quvchilarda ma’naviy dunyoqarashni, g‘oyaviy e’tiqodni shakllantirishda, fikrlash qobiliyatini, ko‘rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni, estetik hissiyotni o‘stirishi haqida fikrlar berib o‘tiladi.

References

Sultonov X. E. “Rangtasvir” (Akvarelda naturmort ishlash, o‘quv qo‘llanma T.:“VNESHINVESTROM” MChJ, 2019.

B.N. Oripov. Tasviriy san’atni o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi.(o‘quv-metodik qo‘llanma) Toshkent - ≪ILM ZIYO≫ – 2013.

Sobirov S.T. “IMPORTANCE OF ILLUSTRATIONS FOR PERCEPTION OF CONTENT OF THE BOOK”. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Volume 8 Number 4, 2020 Part II ISSN 2056-5852. 98-101 4. Sobirov S.T. “SOME FACTORS THAT IMPEDE THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES IN FINE ART CLASSES”. Asian Journal of Research № 1-3, 2020, ISSN 2433-202x. 2020 yil. 214-218

Султанов Х. Э, Худайбердиев П.У, Собиров С.Т. “Непрерывное образование в Узбекистане как требование времени”. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ илмий журналининг 2017 йил № 3 сони. 385-388

Sobirov S.T. “Bolalar ijodiy qobilyatini rivojlantirishda grafik rassomlar hayoti va ijodiy faoliyatini o‘rganishning muhimligi”. ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР 2-махсус сон. ISSN 2181-9513. 2020 yil. 459-464 b.

Downloads

Published

2022-09-10

How to Cite

Ibragimova , N. N. qizi. (2022). O‘QUVCHILARDA TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI BADIIY IDROK ETISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. TASVIRIY SAN’AT ORQALI ULARNI ESTETIK TARBIYALASH. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 1(1), 44–47. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/612