YASHIL RANG VA UNING HALIMA AHMEDOVA IJODIDAGI O‘RNI XUSUSIDA

Authors

  • Madina Vahobova Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU o‘qituvchisi

Keywords:

lirik qahramon, lirik “men”, lirik obraz, lirik monolog, ballada janri, rang poetikasi.

Abstract

Maqolada yashil rang poetikasi Halima Ahmedova ijodining muhim xususiyatlaridan biri sifatida tahlil etilgan. Shuning bilan, yashil rang nimalarning ramzi ekani va Halima Ahmedova ijodida qanday ma’nolarda namoyon bo‘lgani, umuman, adabiyotdagi rang simvolistikasi ham o‘rganilib, xulosalar chiqarilgan.

References

Ahmedova H. Yashil. –Toshkent.: O‘zbekiston, 2016.

Ahmedova H. Yosuman gulining soyasi. Toshkent.: 2013

Alisher Navoiy. Sab’ayi sayyor (audio kitob).

Nosiruddin Rabg‘uziy. Qisasi Rabg‘uziy.(Sayt: ziyo.uz)

Sharq mumtoz poetikasi Hamidulla Boltaboyev talqinida.- Toshkent.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2008.

Qoraboyev U. Najmiddin Kubroning “Latoif” asari tahlili // Sino. ¬–Toshkent, 2000.

Ro‘ziyeva M. O‘zbek folklorida rang simvolikasi. Toshkent.: Fan, 2016.

O‘tanova C. Alisher Navoiy g‘azaliyotida rang simvolistikasi. Toshkent.: Tafakkur, 2011.

Mahmudov Q. Turkiy bayroqlar ramzi// Fan va turmush. –T: Yangi asr avlodi, 2005.

Bulatov S.B. Rang psixologiyasi. –T. Fan, 2003.

Downloads

Published

2022-09-10

How to Cite

Vahobova, M. (2022). YASHIL RANG VA UNING HALIMA AHMEDOVA IJODIDAGI O‘RNI XUSUSIDA. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 1(1), 25–37. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/605